Co děláme

Naší cílovou skupinou jsou převážně děti a mládež věkové kategorie od 3 do 19 let.  

Při aktivitách je kladen důraz na odborné vědomosti a zkušenosti všech cvičitelů a trenérů, kteří získávají na vzdělávacích akcích lékařů, tělovýchovných pedagogů a jiných odborníků z oblasti zdravého životního stylu. Vzdělávací aktivity pro cvičitele ve většině případů zajišťuje Česká asociace sport pro všechny, jejíž strukturální jednotkou je i TJ Rochlice z. s. 

V rámci nabídky se nechceme pohybovat na hranici lidských možností, ale pojem Sport pro všechny chápeme jako prostředek k získání a udržování optimální tělesné a duševní kondice. Svou činností nabízíme racionální alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatních negativních jevů. 

V nabídce programů se proto zcela přirozeně objevují činnosti z oblasti rekreačních sporů, všeobecné gymnastiky, cvičení a pobytu v přírodě a jiných experimentálních aktivit, jejichž vhodnost prověřujeme.