Rodiče a děti

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu. 

Kurzy cvičení probíhají vždy za účasti jedné dospělé osoby, aby cvičební hodina mohla probíhat plynule a byla plně využita, a mají za cíl hlavně začít rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek

Skladba lekcí cvičení je koncipována tak, aby děti postupně získávaly nové dovednosti, následně je zdokonalovaly a přidávaly další. Pomůcky a pohybové aktivity v hodinách různě obměňujeme, aby pohyb byl při cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou. 

Každá hodina má pro děti zajímavý úvod s přivítáním a rozhýbáním celého těla. Následuje hlavní blok, ve kterém děti zkouší pod vedením zkušené instruktorky nové dovednosti nebo opakují ty již naučené. V této části je snahou děti zaujmout, prostor proto najdou každý týden trochu jinak uspořádaný, aby mohly překonávat další nové „překážky. 

Do sportovních aktivit jsou zakomponovány říkadla a písničky, které vytváří dětem přátelskou atmosféru.  Cvičí se s různým tradičním i méně tradičním náčiním např. s žížalami, overbally, míči, švihadly, aj. 

Instruktorka: Monika Uhlířová