Kontakty

TJ Rochlice z. s. 
Gymnastů 162/7, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 
e-mail: tjrochlice@seznam.cz 
tel.: +420 602 709 574

IČO:      00524387 
Číslo bankovního účtu: 2000958525/2010 

Ondřej Vaněk – předseda:   
tel.: +420  775 780 119   e-mail: ov.ondravanek@gmail.com  

Václav Strouhal – fundraiser, public relations: 
tel.:  +420 602 325 249   email: tjrochlice@seznam.cz  

Václava Veselá – správce objektu:    
tel.:  +420 602 709 574   e-mail: liberecky@caspv.cz 

Naleznete nás též na: https://www.facebook.com/TJRochlice/ 

Podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 (o ochraně osobních údajů) musí být zveřejnění údaje o zaměstnancích sekretariátu podpořeny písemným souhlasem. Písemné souhlasy jsou uloženy na sekretariátu TJ Rochlice z. s.