Předškolní děti

Předškolní věk je ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti – výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády.  Cvičení pro děti předškolního věku bez rodičů je zaměřeno na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným prostředkem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě nadchnout.  

Na hodinách hrajeme s dětmi hry, cvičíme na nářadí a s různými druhy náčiní – míče, kruhy, švihadla, gymbally, overbally, tyče, atd. Sportovní aktivity jsou doplněny říkadly a písničkami.  Děti se mohou účastnit soutěží: nejmladší zdatné žactvo, atletika, aj.  

Děti by měly mít cvičební úbor a vhodnou obuv pro sportovní aktivity a dostatek pití. Doporučujeme, aby dítě mělo uzavřené úrazové pojištění.