Zajímavé zprávy


09. 06. 2021Aktualizovaná pravidla provozu tělocvičny TJ Rochlice! 

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění COVID-19 se tělocvična TJ Rochlice z. s. řídí nařízením vlády ČR dle pokynů uvedených na stránkách https://covid.gov.cz/
Povinností každého cvičence v budově TJ Rochlice z. s. je se s těmito pokyny seznámit 
a dodržovat je. 
Další informace viz: Aktualizovaná pravidla provozu v TJ Rochlice z.s._verze_04 

25. 05. 2021Aktualizovaná pravidla provozu tělocvičny TJ Rochlice! 

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění COVID-19 se tělocvična TJ Rochlice z. s. řídí nařízením vlády ČR dle pokynů uvedených na stránkách https://covid.gov.cz/
Povinností každého cvičence v budově TJ Rochlice z. s. je se s těmito pokyny seznámit 
a dodržovat je. 
Další informace viz: Aktualizovaná pravidla provozu v TJ Rochlice z..s._verze_02 

  

20. 05. 2021 – TJ Rochlice z.s. otevírá své brány! 

Zahájení cvičebních hodin pro sportovce TJ Rochlice z.s.: 
rodiče a děti:                        úterý dne    25. 5. 2021 16.00 – 17,00 hodin 
mladší a starší žactvo:       úterý dne    25. 5. 2021 17,00 – 18,00 hodin 
gymnastika:                         úterý dne    25. 5. 2021 18,00 – 19,00 hodin 
předškoláci:                         čtvrtek dne 27. 5. 2021 16,30 – 17,30 hodin 

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění COVID-19 se tělocvična TJ Rochlice z. s. řídí nařízením vlády ČR dle pokynů uvedených na stránkách https://covid.gov.cz/
Povinností každého cvičence v budově TJ Rochlice z. s. je se s těmito pokyny seznámit 
a dodržovat je. 
Další informace viz:  Pravidla-provozu-v-TJ-Rohlice 

 
02. 05. 2021 Rozvolnění sportu mládeže! 

Tréninky dětí a mládeže se od 3. květnarozšíří na dvacetičlenné skupiny. Vedle metropole se to týká i Libereckéhokraje.  Týká se to jen venkovních tréninků, vnitřní sportoviště zůstávají uzavřena. U větších skupin budou povinné testy, které budou rodiče potvrzovat čestným prohlášením. 

Pro bližší informace volejte Václavu Veselou, tel. 602 709 574. 

20. 05. 2020 

Vážení přátelé, 
rádi bychom Vám v průběhu letních prázdnin touto cestou nabídli možnost využití volné kapacity tělocvičny TJ Rochlice z.s., která se nachází na adrese Gymnastů 162/7, Liberec VI – Rochlice. 

Tělocvična je vhodná na pořádání sportovních, zdravotně-relaxačních či jiných volnočasových aktivit při pořádání příměstského táboru v době nepříznivého počasí. Další bližší informace naleznete na: www.tjrochlice.cz 
Dále Vám můžeme nabídnou venkovní prostor areálu sportoviště, který je vhodný pro konání outdoorových aktivit. 

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte prosím správce objektu paní Václavu Veselou, telefon 602 709 574, která Vám taktéž poskytne bližší informace. 

20. 05. 2020 

Uzavření tělocvičny způsobené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR související s šířením COVID-19 jsme využili pro další rekonstrukci tělocvičny. Tentokrát jsme se zaměřili na parketovou podlahu cvičební plochy, Ta byla celá přebroušena, následně byly nalajnované hraniční čáry a vyznačeny značky. Konečná fáze se zaměřila  na přelakování. Podlaha je jako nová a věříme, že bude vyhovovat všem sportovcům, kteří naši tělocvičnu využívají.   

  

04. 02. 2020 

Rada Statutárního města Liberec na svém lednovém zasedání č. usnesení 42/2020           TJ Rochlice z.s. prodloužilo na dobu neurčitou bezplatně výpůjčku svého pozemku, na kterém se už od minulého století nachází sportovní areál naší jednoty 

02. 02. 2020 

Zástupci TJ Rochlice z.s. se aktivně zapojí do činnosti pracovní skupiny „Kultura, sport a volnočasové aktivity“ do tvorby Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+. 

Bližší informace na: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/